SADZARKI

SADZARKI Sadzarki ziemniaków. Przy maszynowym sadzeniu ziemniaków odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami wynosi 70 cm. Odległość pomiędzy sadzeniakami w samym rzędzie wynosi 35-55 cm. Wydajna praca sadzarki zależy od starannego przygotowania roli oraz odpowiedniego przygotowania ziemniaków przeznaczonych do sadzenia pod względem ich wielkości. Pierwsza okoliczność warunkuje odpowiednie umieszczenie sadzeniaków w gruncie, druga zaś prawidłowe funkcjonowanie sadzarki, bez tzw. mijaków, Najlepsze wyniki pracy otrzymujemy przy użyciu do sadzenia ziemniaków o wadze 45-65 g. W ZSRR sadzarki produkuje fabryka Riazsielmasz. Dwurzędowa sadzarka ziemniaków typu KS-2, przeznaczoną do sadzenia pod skibę i na płasko. Przy sadzeniu pierwszym systemem sadzeniaki osadza się w gruncie płytko, natomiast nad nimi usypuje się wysoką skibę. Przy sadzeniu drugim systemem żłobi się w gruncie głęboką bruzdę, na której dnie umieszcza się sadzeniaki i przykrywa się je ziemią. Następnie powierzchnia ziemi poza maszyną zostaje wyrównana. Pierwszy system jest stosowany na czarnoziemach oraz w klimacie wilgotnym, drugi – na glebach suchych. Rama maszyny opiera się na dwóch wielkich tylnych kołach oraz na obrotowym przodku . Tylne koła są osadzone ruchomo na osi przymocowanej sztywno do ramy. Na tej samej osi jest osadzona przy pomocy zawiasów rama przyrządu sadzącego . Rama ta przyczepiona jest z przodu przy pomocy łańcucha do korby, poruszanej dźwignią . Na ramie przyrządu sadzącego umieszczone są obok siebie dwa komplety urządzeń sadzących, z których każdy składa się z następujących części: 1) rozorywacza bruzd, 2) bębnów sadzących z czerpakami do sadzenia oraz dołownikami przymocowanymi do tych czerpaków. Dołownik żłobi dołek na dnie bruzdy, do którego z czerpaka wpada sadzeniak, 3) z talerzy przykrywających ziemią wysadzone ziemniaki. Przy sadzeniu systemem skibowym daje się po dwa talerze na każdy rząd. Zagarniają one ziemię w skibę nad każdym rzędem ziemniaków. Przy sadzeniu systemem płaskim na każdy rząd przypada tylko jeden talerz, a za sadzarką przymocowuje się lekką bronę. Zasypujące talerze i brony są umocowane na głównej ramie sadzarki i za pomocą odpowiedniego urządzenia można je ustawić na dowolnym poziomie. [hasła pokrewne: przedszkole happy kids, sklady wegla, pompy ciepła  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: kocioł gazowy dwufunkcyjny przedszkole happy kids sklady wegla