SPOSÓB WYPALANIA CEGŁY ZGŁOSZONY PRZEZ DUWANOWA

USTAWKA Główną zasadą ustawki jest to, że wszystkie cegły ustawia się wzdłuż osi pieca, warstwy poprzeczne wykonuje się tylko w spodzie i w przekryciu spodu. Ustawkę wykonuje się w następujący sposób. Spody i przekrycia wykonuje się jak zwykle. Następnie cegły ustawia się w jodełkę, nieco skośnie do osi kanału. Czoło surówki jednej jodełki, ustawia się ściśle na wprost czoła surówki drugiej jodełki. W ten sposób tworzą się wzdłuż pieca kanały przelotowe, co ułatwia ruch powietrza i gazów. Ruszty z surówki pod czeluściami zasypowymi ustawia się w co drugiej warstwie. Surówkę w rusztach układa się opierając ją końcami na stosach. układanych w jodełkę; odległość między cegłami wynosi 20 cm. Ruszty układa się tak samo skośnie jak jodełkę i w dotyk do niej. Dlatego ruszty są ścięte skośnie raz w jedną, raz w drugą stronę. Odstępy między rusztami nie są jednakowe: w dolnych warstwach ok. 5 cm, w środkowych ok. 4 cm i w górnych – nie więcej niż 3 cm. Sprzyja to wyrównaniu temperatury na całym przekroju pieca. Gęstość ustawki zmniejsza się do 190-200 szt. na 1 m kanału wypałowego w piecu, dlatego odstępy między cegłami wynoszą 35-40 mm. Przekrycie spodu wykonuje się piątą lub szóstą cegłą (zależnie od zawartości popiołu w paliwie). Przy zamurowywaniu bramek ustawia się wewnętrzną ściankę na równi ze ścianką kanału wypałowego. Ustawione ścianki zalepia się starannie zaprawą w celu uniknięcia jakichkolwiek nieszczelności i zasysania powietrza. W tym również celu przegląda się starannie piec i wszystkie szczeliny oraz pęknięcia zalepia się zaprawą i uszczelnia. [podobne: allegro ukraina, olx puławy, oculus allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: allegro ukraina oculus allegro olx puławy